Pressemeddelelse juni 2008

DR Nyheder 2/6 2008

Jyllandsposten 3/6 2008

LandbrugsAvisen 3/6 2008

Nyhed på Københavns Universitets portal 2/6 2008:

Biologer styrker indsats mod dræbersneglen

02-06-2008

Problemet er langt fra nyt og intet tyder på, at det bliver mindre i fremtiden. Det handler om invasive arter, - dyr og planter som ved menneskets hjælp er bragt uden for deres naturlige udbredelsesområde, og som i det nye område udgør en alvorlig trussel mod hjemmehørende arter. Nu har forskere fra Københavns Universitet taget initiativ til at oprette et landsdækkende tværvidenskabeligt center, Center for Invasive Arter, som skal samle kræfterne på området.

- Vi ved, at invasive arter er et problem for den biologiske mangfoldighed, og vi ved også, at ændringer i klimaet kan øge antallet af invasive arter. Men vi ved endnu ikke, hvad denne udvikling på langt sigt vil betyde for den danske natur, fortæller seniorforsker Hans Peter Ravn.

Ideen med det nye center er at skabe gode rammer for fælles inspiration og samarbejde og derigennem koordinere indsatsen over for invasive arter. Centeret er derfor etableret som et åbent forsknings- og forvaltningsnetværk med mange forskellige forskere, som hver især er eksperter inden for hver deres område. Når det gælder invasive arter, er der desuden et stort behov for koordinering mellem forskning og forvaltning, så myndighederne er også indbudt til at deltage i centeret.

En af de vigtige opgaver bliver at indsamle viden og danne overblik på området. Det skal bl.a. ske gennem etablering af en stor database, der løbende opdateres med nyeste viden omkring invasive arter i Danmark.

- Noget af det, der optager os meget lige nu, er effekterne af en mulig klimaændring. Vi ved endnu relativt lidt om, hvordan invasive arter vil klare sig i et ændret klima. Det håber vi, at en samlet forskningsindsats kan rette op på, så vi fremover også bliver meget klogere på mulighederne for at kontrollere invasioner og begrænse skadevirkninger fra de invasive arter, siger Hans Peter Ravn.

Invasive arter regnes – næst efter tab af levesteder – for den væsentligste årsag til tab af biologisk mangfoldighed. Danmark har via internationale konventioner forpligtet sig til at bevare den biologiske mangfoldighed.

Der kan læses mere om det nye forskningscenter på hjemmesiden, www.cis.danbif.dk. Her kan man også orientere sig om de forskellige forskningsaktiviteter og fremtidige konferencer om invasive arter. Det første større arrangement bliver en workshop, der afholdes d. 26.-27. august 2008 på Københavns Universitet.

Kontakt:
Seniorforsker Hans Peter Ravn, hpr@life.ku.dk, tlf. 40 43 18 63
Lektor Johannes Kollmann, jok@life.ku.dk, tlf. 35 33 28 14