PR

Press releases, articles, posters etc.

Pressemeddelelse juni 2008

Forskningens Døgn 2008 - poster

Forskningens Døgn er en årlig, landsdækkende begivenhed, som skal vække interesse og forståelse for den forskning, der foregår i Danmark. Forskningens Døgn er en invitation til forskere, forskningsinstitutioner og forskningsbaserede virksomheder, som opfordres til at fortælle om deres arbejde og vise, hvad de arbejder med netop nu på en spændende og utraditionel måde. I 2008 kunne man på Solbjerg Plads, Frederiksberg, opleve flere forskere fra Det Biovidenskabelige Fakultet, bl.a. var CIS repræsenteret.

Grønt Miljø nr. 1, 2009 - artikel om invasive arter og CIS workshoppen 9/12 2008

Ingeniøren 20. juni 2008 - artikel om invasive arter og CIS

Pressemeddelelse januar 2009: Invasive insekter skal under lup