Lister over invasive arter i Danmark

Listerne er med tilladelse hentet fra Miljøministeriets Udkast til handlingsplan for invasive arter, maj 2008.

Se Handlingsplan for invasive arter.

Sortliste

Naturstyrelsen har på baggrund af konsultationer med forskere og relevante sektormyndigheder udarbejdet en liste over hvilke arter, der i dag må betragtes som de værste invasive arter i Danmark. Denne liste svarer til sortlister som de kendes fra andre lande. Sortlisten omfatter både arter, der i dag er vidt udbredte i Danmark, og arter der kun forekommer meget begrænset. Se Sortlisten.

Observationsliste

Listen over de værste invasive arter er suppleret med en observationsliste. Observationslisten omfatter arter der endnu ikke optræder invasivt i Danmark, men som har et potentiale for at kunne optræde invasivt på længere sigt.

Der kan være tale om introducerede arter, der i lande tæt på Danmark har vist et stort sprednings- og/eller etableringspotentiale, og som samtidig har vist sig at have store negative konsekvenser for biodiversiteten. Idet disse introducerede arter findes i vort nærområde, kan det forventes, at de på kortere sigt kan spredes til Danmark og her vil kunne have en tilsvarende negativ effekt på plante- og dyrelivet, som det kendes fra vores nabolande.

Derudover omfatter observationslisten også arter, der allerede kan findes i Danmark, og som udviser invasive karakteristika, og som der derfor skal holdes øje med. Se Observationslisten.

Se også Sortlisten og Observationslisten på Naturstyrelsens hjemmeside.