Om invasive arter

Definition

CBD

Convention on Biological Diversity om invasive arter:

"Invasive alien species: an alien species whose introduction and/or spread threaten biological diversity".

Læs mere.

Center for Invasive Arter

CIS's definition (i CIS høringssvar til Miljøministeriets Udkast til handlingsplan for invasive arter, juni 2008):

En invasiv art er en introduceret art der enten har spredt sig hastigt i en ny region, hvor den har etableret store bestande, og/eller har haft skadelige effekter på oprindelige arter og det modtagende økosystem.

Se CIS høringssvar.

Miljøministeriets Udkast til handlingsplan for invasive arter

Definition i Miljøministeriets Udkast til handlingsplan for invasive arter, maj 2008:

"Invasiv art" (syn.: invasiv fremmed art) - en ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller spredning truer den biologiske mangfoldighed.

Desuden:

"Ikke-hjemmehørende art" (syn.: introduceret art) - en art, underart eller lavere taxon (som en varietet, race, proveniens eller stamme) introduceret uden for dens naturlige, tidligere eller nuværende udbredelsesområde, inklusiv en hvilken som helst del, kønscelle, frø, æg eller afkom fra en sådan art, som måtte overleve og efterfølgende reproducere sig.

Se Handlingsplan for invasive arter.

Se også Lister over invasive arter i Danmark.