30. januar 2014

Forskere udpeger de vigtigste naturområder

Danmark har en målsætning om at standse tabet af biodiversitet. Derfor er det nødvendigt at udpege arealer, hvor naturen og biodiversiteten har førsteret, mens man på andre arealer, som benyttes til landbrug, skovbrug, fiskeri og infrastruktur, tilstræber at tage flest mulige hensyn til den vilde natur. Hvilke arealer, der med fordel kan prioriteres til naturformål bliver nu kortlagt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Læs mere.