31. oktober 2013

Forbedret adgang til viden om verdens arter

BIODIVERSITET

Webportalen www.gbif.org er blevet relanceret og giver nu en stærkt forbedret adgang til viden om verdens arter. Bag webportalen står den internationale organisation Global Biodiversity Information Facility (GBIF), der har hjemsted på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

GBIF er et internationalt samarbejde om datadeling, vidensudveksling og kapacitetsopbygning, finansieret af de deltagende lande. Danmark har siden 2001 deltaget gennem Danish Biodiversity Information Facility (DanBIF). GBIFs indsats og samlede præsentation af data danner grundlag for videnskabelig forskning i biodiversitet.

Foto: Lars Skipper

GBIFs vision er: "En verden, hvor viden om biodiversitet er frit og universelt tilgængelig for videnskab, samfund og en bæredygtig fremtid".

Den vision støtter den nye webportal op om.

Bedre søgemuligheder
På den nye GBIF-portal kan man nu få et endnu bedre overblik over alle data og de lande og organisationer, der er med i GBIF. Man kan søge i mere end 417 mio. dataposter omfattende over 1,4 mio. arter i 12.000 datasæt.

Søgningen i alle data er gjort let og overskuelig. Man kan søge på forskellig vis med mange filtreringsmuligheder, se data på detaljerede kort og downloade data uden en øvre grænse for datamængden.

Nye og opdaterede datasæt er straks online.

Foto: Lars Skipper

Deling af data
GBIF muliggør med portalen, at alle i hele verden fra ét indgangssted på internettet kan tilgå data om alle typer af liv på Jorden. De bidragende lande og organisationer deler via GBIFs åbne data-infrastruktur deres databaser på tværs af nationale grænser. Data bruges i forskning inden for biodiversitet, økologi, miljø, klima, naturbevaring, afgrøder og sundhed m.m.

For hvert af de 52 lande, der bidrager, kan man på de nye ”country pages” hurtigt overskue dels data om arter fundet i det enkelte land og dels data om arter rundt omkring i verden, som det pågældende lands forskere har bidraget med til GBIF.

Foto: Lars Skipper

Man kan se hvilke museer, forskningsinstitutioner, organisationer og andre initiativer, der har leveret data, se lister over datasættene og detaljer om disse. Man kan orientere sig i videnskabelige artikler med brug af GBIF-data skrevet af forskere fra det enkelte land, samt megen anden information.

På portalen kan man få mere at vide om GBIF, se nyheder om biodiversitets-forskning m.m. og læse om, hvorledes GBIF-data er blevet anvendt i forskning.

Udforsk mulighederne i den nye portal her: www.gbif.org

Kontakt

Lotte Endsleff
Videnskabelig formidler, webredaktør
Danish Biodiversity Information Facility (DanBIF)
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Tlf.: 35 32 10 24
Mail: Lendsleff@snm.ku.dk