6. februar 2014

Biowide projekt om biodiversitet

I samarbejde med de to store danske naturhistoriske museer og Københavns Universitet indleder Aarhus Universitet i 2014 et stort biodiversitetsprojekt: Biowide (Biodiversity in Width and Depth). Formålet er at skabe ny viden om og engagement i Danmarks biodiversitet. Det gøres ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. 10 af de 130 lokaliteter udvælges som hotspots – steder med en enestående natur og usædvanligt mange sjældne og truede arter.

Der skal findes og bestemmes svampe, planter, mosser, laver og smådyr i et samarbejde mellem dedikerede eksperter og interesserede frivillige. Som supplement til normal artskortlægning anvendes genetiske metoder til at identificere den biodiversitet, som ikke kan kortlægges med traditionelle metoder.