Denne side er under opbygning!

Kurser, workshops, konferencer

For enkelte er der link til mere information.

Se også Arrangementer.

2008

Temadag om invasive arter, Naturhistorisk Museum, 29/03/2008

Invasion Biology course, University of Copenhagen, 22/04-27/06/2008

Symposium: Biological Invasions: towards quantitative risk assessment, 15-19/09/2008

5th European Conference on Biological Invasions NEOBIOTA, 23-26/09/2008

Lecture: Limits to the invasiveness of Erigeron annuus in Switzerland, 10/10 2008

International Symposium on Management of Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries (MALIAF), 5-7/11/2008

Lecture: Does local adaptation facilitate the success of plant invasions? – A case study on Buddleja davidii, 5/12 2008

Workshop: Status for viden om invasive arter i Danmark, 9/12 2008

2009

CIS seminar om skadelige effekter af invasive arter - 20/4 2009

IUFRO workshop: "Forest Health, invasive species and air pollution", Maine, USA, June 2-5, 2009

Nordic Marine Academy seminar: Introduced marine species: what should we study now and why? 27-30/10 2009

International Congress on Biological Invasions, 2-6/11 2009

2010

CIS workshop: Invasive arter i praksis: Forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse - 25/1-2010

Workshop: Tackling the emerging crisis of invasion biology 8-10/3 2010

Symposium om marine bioinvasioner i Danmark - 3/9 2010

NEOBIOTA 2010 European Conference on Biological Invasions

Invasion of Alien Species in Holartic, symposium 5-9 October 2010

2012

Symposium om marine bioinvasioner i Danmark, 14/9 2012